Fremtidsrettede revisorer bruker SmartBob™

SmartBob™ automatiserer og forenkler flere av revisorens kontroll- og oppfølgningspunkter. Løsningen henter ut og kontrollerer data tilgjengelig i økonomisystemet og gir tilbakemelding på eventuelle avvik  eller uklarheter på 1-2-3. Kontakt oss ved å fylle inn feltene under – så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

Forenklet og automatisert kontroll for revisorer

Regnskapsanalyse

Automatisert regnskapsanalyse

kontroll av nummerserier

Automatisk gjennomgang og avvikskontroll på nummerserier

kontroll av kreditnota

Automatisk og rask kontroll av kreditnotaen mot kunde

Som SmartBob™ kunde får man tilgang til følgende funksjonalitet:

Kontrollverktøy

 • Stikkprøvekontroll basert på MUS (Monetary Unit Sampling)
 • Stikkprøvekontroll basert på tilfeldig utvalg
 • Identifisering av transaksjoner som er uvanlig store/små basert på standardavvik
 • Identifisering av posteringer uten prosjektnummer
 • Identifisering av posteringer uten avdelingsnummer
 • Kontroll av tett nummerserier
 • Identifisere salgstransaksjoner uten postering mot kundereskontro
 • Identifisere kjøpstransaksjoner uten posteringer mot leverandørreskontro
 • Identifisere posteringer med avvikende MVA koder i forhold til mest brukt MVA kode på konto nivå
 • Identifisere duplikater over kontoer
 • Kontroll av MVA på inntekter
 • SAF-T Validator NY!
 • Fullstendighet inntekter/kostnader NY!

Avstemminger

 • Bankavstemming
 • Avstemming av innsendte skattemeldinger for MVA mot regnskapsførte verdier
 • Avstemming av innsendte a-meldinger mot regnskapsførte verdier

Analyseverktøy

 • Regnskapsanalyse med mulighet for å sammenligne kostnader mot inflasjonsjusterte verdier
 • Analyse av egendefinerte kostnader/inntekter mot en annen periode​
 • Nøkkeltallsanalyser mot en annen periode

Flere oppgaver vil legges til etterhvert​...

Bli med i vårt partnerprogram

Revisjonsbransjen står ovenfor store endringer med tanke på digitalisering og automatisering. Gjennom vårt partnerprogram hjelper vi din virksomhet til å møte fremtidens teknologiske utfordringer. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende presentasjon og samtale om hvordan løsningene fra Prisolve kan være med på å møte de utfordringer man står ovenfor fremover.

Fyll inn feltene under, 
så tar vi kontakt med deg 
for en uforpliktende prat!

JEG ØNSKER. BLI KONTAKTET!

Legger du i igjen din e-post i feltet under, vil vi ta kontakt med deg. Din epostadresse vil lagres i vårt system for salgs- og markedsaktiviteter.

Her